ประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบ้านแคววัวดำ

เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 12 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยได้จัดระเบียบบริเวณเลี้ยงช้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชน