ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียตำบลแม่ยาว

 

enlightened ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย enlightened

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย สภาพปัญหา
ตลาดทรายมูล เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียจากการชำระล้างอุปกรณ์ประกอบอาหาร  แผงร้านค้า,เขียงชำแหละสัตว์
ตลาดบ้านศิริราษฎร์ ปล่อยน้ำเสียจากตลาดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

 

 

enlightened ภาพประกอบการตรวจแหล่งน้ำชุมชน enlightened