เทศบาลตำบลแม่ยาวให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย

เทศบาลตำบลแม่ยาวให้บริการ ฟรี wifi ให้กับประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรหัสหารใช้งานและวิธีเข้าใช้งานได้ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือสอบถามเจ้าหน้าทีได้คะ