ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านข่าวต่อ

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้

อ่านข่าวต่อ

ประกาศรายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ก.ย.63

อ่านข่าวต่อ

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสมสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.63)

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

งบแสดงการผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

อ่านข่าวต่อ

แผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ