ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) งบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง งบรับ จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง งบรับ จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง รับ จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง งบรับ จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงาน รับ จ่ายเงินสด งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561

อ่านข่าวต่อ