ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์รายงานสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่2)

อ่านข่าวต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563

อ่านข่าวต่อ