ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

งบแสดงการผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

อ่านข่าวต่อ

แผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินรวมและการเบิกรวม งบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

อ่านข่าวต่อ