ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณ 2564

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2564

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศรายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านข่าวต่อ