ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์รายงานสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่2)

อ่านข่าวต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

❗ ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ยาว ❗ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ งดใช้บริการสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เนื่องจากมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19

อ่านข่าวต่อ