ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อ่านข่าวต่อ

งบรับ จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบรับ จ่าย ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 กรกฏาคม -กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

งบรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ