ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  

เดือน

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2562  
    พฤศจิกายน 2562  
    ธันวาคม 2562  
    มกราคม 2563  
    กุมภาพันธ์ 2563  
    มีนาคม 2563  
    เมษายน 2563  
    พฤษภาคม 2563  
    มิถุนายน 2563 - - -  
    กรกฎาคม 2563        
    สิงหาคม 2563        
    กันยายน 2563        
รวม