แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลแม่ยาวผ่านระบอิเล็กรอนิกส์

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลแม่ยาวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

>>คลิ๊กที่นี่<<

 

สรุปความพึงพอใจการให้บริการของประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

>> ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

>> ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562