สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

-เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง               0   เรื่อง

-เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่      0   เรื่อง