ข้อมูลทะเบียนราษฎร

ข้อมูลปี 2558 (ปรับปรุง ธันวาคม 2558) <<คลิกดูข้อมูล>>

ข้อมูลปี 2559 (ปรับปรุง ธันวาคม 2559) <<คลิกดูข้อมูล>>

ข้อมูลปี 2560 (ปรับปรุง สิงหาคม 2560) <<คลิกดูข้อมูล>>