เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เปิดอ่าน 289 ครั้ง
พิมพ์

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

     

        เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  2563 เวลา 10.00 น. ปลัดอำเภอเมืองเขียงราย รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เจ้าหน้าที่กองช่าง งานนิติการ ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน บ้านลอบือ หมู่ 13 ตำบลแม่ยาว จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำประปาภูเขาไม่เพียงพอ ผลการประชุม  ที่ประชุมมีมติห้ามชาวบ้านต่อท่อประปาจากต้นน้ำโดยตรง เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
68 คน
เดือนนี้
3982 คน
ปีนี้
24434 คน
ทั้งหมด
28484 คน
ออนไลน์
3 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft