เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
เปิดอ่าน 367 ครั้ง
พิมพ์

การบริหารงานบุคคล

 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564)

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564)

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564) 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร


 

• นโยบายการบริหารงานทรัพยาการบุคคล    >>คลิกที่นี่<<

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยาการบุคคล    >>คลิกที่นี่<<

• หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยาการบุคคล    >>คลิกที่นี่<<

• รายงานผลการบริหารและพัฒนางานทรัพยาการบุคคล    >>คลิกที่นี่<<

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    >>คลิกที่นี่<<

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    >>คลิกที่นี่<<

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
63 คน
เดือนนี้
3977 คน
ปีนี้
24429 คน
ทั้งหมด
28469 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft