เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การป้องกันการทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564
เปิดอ่าน 195 ครั้ง
พิมพ์

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      >>คลิกที่นี่<<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2561-2564)      >>คลิกที่นี่<<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >>คลิกที่นี่<<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >>คลิกที่นี่<<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >>คลิกที่นี่<<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >>คลิกที่นี่<<

 


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส     >>คลิกที่นี่<<

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส     >>คลิกที่นี่<<

 


 

ความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)    >>คลิกที่นี่<<

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564    >>คลิกที่นี่<<

 


 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  >>คลิกที่นี่<<

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
67 คน
เดือนนี้
3981 คน
ปีนี้
24433 คน
ทั้งหมด
28481 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft