เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เปิดอ่าน 119 ครั้ง
พิมพ์

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      >>คลิกที่นี่<<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2561-2564)      >>คลิกที่นี่<<

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >>คลิกที่นี่<<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >>คลิกที่นี่<<

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >>คลิกที่นี่<<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >>คลิกที่นี่<<

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
112 คน
เดือนนี้
2123 คน
ปีนี้
9016 คน
ทั้งหมด
11251 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft