เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การป้องกันการทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
เปิดอ่าน 397 ครั้ง
พิมพ์

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      >> คลิกที่นี่ <<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2561-2564)      >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

 


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส     >> คลิกที่นี่ <<

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส     >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)    >> คลิกที่นี่ <<

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

     

        เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  2563 เวลา 10.00 น. ปลัดอำเภอเมืองเขียงราย รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เจ้าหน้าที่กองช่าง งานนิติการ ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน บ้านลอบือ หมู่ 13 ตำบลแม่ยาว จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำประปาภูเขาไม่เพียงพอ ผลการประชุม  ที่ประชุมมีมติห้ามชาวบ้านต่อท่อประปาจากต้นน้ำโดยตรง เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
64 คน
เดือนนี้
4220 คน
ปีนี้
4220 คน
ทั้งหมด
8504 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft