เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564
เปิดอ่าน 41 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ยาว

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การจัดเก็บขยะมูลฝอย

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การจดทะเบียนพาณิชย์

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359 , 085-7140565
053721165
Meayaomail@gmail.com
@mbg7395d
@Meayaomunicipality
เทศบาลตำบลแม่ยาว เชียงราย

สถิติการเข้าชม

วันนี้
24 คน
เดือนนี้
1325 คน
ปีนี้
2848 คน
ทั้งหมด
4197 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.meayao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft