เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564
เปิดอ่าน 870 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ยาว

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เดือน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

มกราคม

X

X

 

 

กุมภาพันธ์

X

X

 

 

มีนาคม

X

1

 

 

เมษายน

1

X

 

 

พฤษภาคม

X

X

 

 

มิถุนายน

X

X

 

 

กรกฎาคม

X

X

 

 

สิงหาคม

X

X

 

 

กันยายน

X

2

 

 

ตุลาคม

X

X

 

 

พฤศจิกายน

X

 

 

 

ธันวาคม

X

 

 

 

รวม

1

3*

 

*ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564

หมายเหตุ  เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์ (บ้านลอบือ)  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564)

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  3  เรื่อง

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

เดือน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

มกราคม

2 x

 

 

กุมภาพันธ์

3 3

 

 

มีนาคม

x x

 

 

เมษายน

x x

 

 

พฤษภาคม

x 1

 

 

มิถุนายน

1 2

 

 

กรกฎาคม

3 1

 

 

สิงหาคม

4 x

 

 

กันยายน

1 1

 

 

ตุลาคม

4 1

 

 

พฤศจิกายน

x

 

 

 

ธันวาคม

x

 

 

 

รวม

18 9*

 

*ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564

หมายเหตุ  เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่มีผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร

 


 

 

          ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

เดือน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

มกราคม

41  

 

กุมภาพันธ์

28  

 

มีนาคม

39  

 

เมษายน

34  

 

พฤษภาคม

34  

 

มิถุนายน

40  

 

กรกฎาคม

31  

 

สิงหาคม

37  

 

กันยายน

33  

 

ตุลาคม

   

 

พฤศจิกายน

   

 

ธันวาคม

   

 

รวม

336*  

*ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
73 คน
เดือนนี้
4229 คน
ปีนี้
4229 คน
ทั้งหมด
8531 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft