เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

แผนงาน / เทศบัญญัติ

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564
เปิดอ่าน 189 ครั้ง
พิมพ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >>คลิกเพื่อดู<<

 


 

เทศบัญญัติ

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปี 2563  >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปี 2564  >>คลิกเพื่อดู<<

 


 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  >>คลิกเพื่อดู<<

 


 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  >>คลิกเพื่อดู<<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  >>คลิกเพื่อดู<<

 

 


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  >>คลิกเพื่อดู<<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (แยกตามแผนงาน) >>คลิกเพื่อดู<<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก) >>คลิกเพื่อดู<<

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359 , 085-7140565
053721165
Meayaomail@gmail.com
@mbg7395d
@Meayaomunicipality
เทศบาลตำบลแม่ยาว เชียงราย

สถิติการเข้าชม

วันนี้
27 คน
เดือนนี้
1328 คน
ปีนี้
2851 คน
ทั้งหมด
4206 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.meayao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft