เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

สถานที่สำคัญในพื้นที่ ต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 118 ครั้ง
พิมพ์

สถานที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว มีรายละเอียดดังนี้


1. โรงเรียน  7 โรงเรียน 2 สาขา

1) โรงเรียนแม่ยาววิทยา

2) โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

3) โรงเรียนบ้านห้วยขม

4) โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

5) โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

6) โรงเรียนบ้านรวมมิตร

7) โรงเรียนผาขวางวิทยา

8) โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาแคววัวดำ

9) โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาจะต๋อเบอ


2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์  

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ

6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลุหลวง

7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่

8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์

     
3. สาธารณสุข  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 แห่ง) 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแม่ซ้าย

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์

 

4. ส่วนราชการอื่นๆ

1) สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว

2) หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว

3) หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย

 

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร

1) ที่ทำการไปรษณีย์ไทย            จำนวน     1     แห่ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359 , 085-7140565
053721165
Meayaomail@gmail.com
@mbg7395d
@Meayaomunicipality
เทศบาลตำบลแม่ยาว เชียงราย

สถิติการเข้าชม

วันนี้
26 คน
เดือนนี้
1327 คน
ปีนี้
2850 คน
ทั้งหมด
4203 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.meayao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft