เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เปิดอ่าน 134 ครั้ง
พิมพ์

 

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อม  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

คำสั่งแบ่งงาน

คำสังแบ่งงาน กองการศึกษา  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแบ่งงาน กองคลัง  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแบ่งงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแบ่งงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดเทศบาล  >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา  >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  >> คลิกที่นี่ <<

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
63 คน
เดือนนี้
3977 คน
ปีนี้
24429 คน
ทั้งหมด
28469 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft