เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เปิดอ่าน 47 ครั้ง
พิมพ์

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
116 คน
เดือนนี้
2127 คน
ปีนี้
9020 คน
ทั้งหมด
11263 คน
ออนไลน์
3 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft