เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

คู่มือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เปิดอ่าน 164 ครั้ง
พิมพ์

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นักประชาสัมพันธ์    >>คลิกที่นี่<<  

คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการ    >>คลิกที่นี่<<  

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    >>คลิกที่นี่<<

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   >>คลิกที่นี่<<

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   >>คลิกที่นี่<<

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีป้าย   >>คลิกที่นี่<<

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์   >>คลิกที่นี่<<

 

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน    >>คลิกที่นี่<<

 

คู่มือและมาตรฐานในการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ    >>คลิกที่นี่<<

ขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร >>คลิกที่นี่<<

คำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง >>คลิกที่นี่<<

ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน >>คลิกที่นี่<<

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
71 คน
เดือนนี้
3985 คน
ปีนี้
24437 คน
ทั้งหมด
28493 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft