เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

คู่มือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เปิดอ่าน 75 ครั้ง
พิมพ์

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นักประชาสัมพันธ์    >>คลิกที่นี่<<  

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   >>คลิกที่นี่<<

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   >>คลิกที่นี่<<

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีป้าย   >>คลิกที่นี่<<

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์   >>คลิกที่นี่<<

 

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน    >>คลิกที่นี่<<

 

 

คู่มือและมาตรฐานในการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ    >>คลิกที่นี่<<

ขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร >>คลิกที่นี่<<

คำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง >>คลิกที่นี่<<

ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน >>คลิกที่นี่<<

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
114 คน
เดือนนี้
2125 คน
ปีนี้
9018 คน
ทั้งหมด
11257 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft