เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 13:29:38 น.
เปิดอ่าน 40 ครั้ง
พิมพ์

 

        วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และ นายธุวานันทน์ กันคำ รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ร่วมกับ กำนันตำบลแม่ยาว ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการในตำบลแม่ยาว ณ ห้องประชุมบ้านท่าหลุก หมู่ 16

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
11 คน
เดือนนี้
3893 คน
ปีนี้
29317 คน
ทั้งหมด
33221 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft