ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

 

???? ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว ????

เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

????ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563