ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

 

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช ว่าได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบของภาพยนตร์โฆษณา หรือ ภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และจะต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "โกงไม่เอา เราไม่โกง" 

 

 

 

 

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่แนบไว้

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ผ่านทาง www.nacc.go.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายละเอียด 24 ครั้ง