ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 3 คน


2. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
2.1. รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา
2.2. สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว (งานทะเบียนราษฎร)


3. การขอรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว (งานทะเบียนราษฎร)
เพิ่มเติมในหนังสือประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว