ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์บราเทอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๑๑๗ และ ๔๑๖ ๕๖ ๐๑๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง