ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารเคมีพ่นหมอกควันและทรายทีมีฟอส) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม