ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง