ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง