ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านอาเกอะ ๒ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง