ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอยยาว (บ้านบริวาร) บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง