ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ่อขยะ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง