ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ของนายพิชัย อายี บ้านเลขที่ ๔๖๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการเ