ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ของนางสาววนิดา เทพอินถา บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิก