เชิญชวนร่วมกิจกรรม รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562