ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำริน (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง