ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง