ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง