ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าอ้อใหม่ (บ้านบริวาร) บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง