ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจะต๋อเบอ (บ้านบริวาร) บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง