ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตามโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารสะอาดมีมาตรฐาน (Clean Food Good Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง