ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หินคลุกเกรด B เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยแยกซอย ๑) จำนวน ๒ จุด บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง