ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมเอ็กเฟรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง