ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำน้ำห้วยหลุ หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย