ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดุ (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง