ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นจุดชมวิวดอยบ่อ (ทะเลหมอกยะฟู) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง