ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ถึงกิจกรรม การบริการประชาชน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง