ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักหนาม – บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 655.00 ลบ.ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-11-29-5477745 24 ครั้ง