ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง