ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท 8472 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง