ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 56 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง