ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 5 , ซอย 11 บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 52 ลบ.ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-10-18-8676419 46 ครั้ง