ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง